×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخجه مرکز تحقیقات فیزیوتراپی

  شورای پژوهشی و هیئت رئیسه دانشگاه در خرداد ماه 1384 تأسیس مرکز تحقیقات فیزیوتراپی را مصوب نمودند و سپس در تاریخ 1384/12/15 شورای دانشگاه این مهم را تصویب و جهت شورای گسترش وزارت متبوع ارسال نمودند.

 

  در اوایل مهر ماه 86 احکام اعضای شورای عالی مرکز به امضای ریاست محترم دانشگاه رسید و با دستور ریاست محترم مرکز ، راه اندازی مرکز تحقیقات در محل کلینیک میرزای شیرازی رسماً انجام پذیرفت.

 

 

 

تنظیمات قالب