×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

پادکست های طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته

ردیف سال مجری اصلی عنوان طرح کد پژوهان پادکست
1 1402 دکتر لاله جولاهی تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تولیدات علمی حوزه فیزیوتراپی در پایگاه وب آو ساینس طی سالهای2000-2017 12685 Download file 1
2 1402 دکتر عالیه دریابر مقایسه عملکرد ارتوز مفصلدار مچ پا-پایی با دمپر روغنی و ارتوز بدون مفصل روی راه رفتن بیماران سکته مغزی 43003204 Download file 2
3 1402 دکتر عالیه دریابر تاثیر دو نوع ارتوز مفصلدار مچ پا-پایی با دمپر روغنی و ارتوز بدون مفصل روی مصرف انرژی بیماران سکته مغزی 43004019 Download file 3

 

 

تنظیمات قالب