چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 

روش کار در این اتاق فکر

 1. تعریف مسئله، ارسال آن با ایمیل برای دوستان، دریافت نظرات و جمع بندی نقطه نظرات و ارسال نظریه نهایی

2. تعیین سؤال و مسئله می تواند توسط دوستان برای مرکز تحقیقات ارسال گردد و آن را به نظر خواهی خواهیم گذاشت.

3. بر اساس نوع موضوع زمان پاسخ دهی افراد یک روز تا یک هفته تعیین می گردد.

4. افرادی که تا سه دوره متوالی به هیچ سؤالی پاسخ نداده، نظری ارسال نفرمایند به مفهوم انصرافشان از اتاق فکر تلقی می گردد.

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.